Skip links

APOSTİL ŞERHİ

APOSTİL ŞERHİ

Apostil Şerhi, yabancı devlet makamlarınca verilmiş olan bir belgenin başka ülkede tasdik işlemlerine tabi tutulmadan kabul ve geçerlilik kazanmasına yarayan bir belge onay sistemidir.

Apostil 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonda kabul edilmiş olup ilgili Apostil kuralları sadece Lahey Konferansına üye ülke devletleri arasında geçerlidir.

Apostil Şerhinin alınacağı makam ise ülkelerin kendi yasalarına tabi olarak belirlenmektedir. Yabancı devlet makamlarından alınan belgelere Apostil Şerhi konulması o belgenin diğer ülkelerde infaz edileceği anlamına gelmemektedir. Burada amaç yabancı mahkemeden alınıp başka bir yabancı mahkemeye sunulan bu belgenin alınmış olan devletin resmî kurumlarından alındığının herhangi bir tasdik işlemine gerek durulmadan geçerli olmasıdır. Taraflar ilgili belgenin yabancı ülkede infazını istiyorlarsa bu durumda tanıma-tenfiz prosedürünü işletmeleri gerekmektedir. Apostil Şerhinin geçerlilik süresi ise şerh konulan belgenin geçerlilik süresi ile aynıdır.

APOSTİL ŞERHİNDE BULUNMASI ZORUNLU UNSURLAR

Lahey Konvansiyonda kabul edilmiş olan Apostil Şerhi için asgari düzeyde taşıması gereken zorunlu unsurlar da belirtilmiştir.

  1. Şerhin başlığında ‘’Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)’’ yazılmış olması gerekir.
  2. Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
  3. Belgeyi imzalamış olan kişinin adı ve sıfatı, makamı
  4. Belgenin düzenlendiği tarih ve yer
  5. Belgede yer alan mührün ait olduğu makamın adı
  6. Apostili düzenleyen makamın adı ve mührü ya da kaşesi
  7. Apostil numarası
  8. Apostil Şerhini düzenleyen yetkilinin imzası

APOSTİL ŞERHİ KONULACAK RESMİ BELGELER VE KONULMASINA GEREK BULUNMAYAN BELGELER

Apostil Şerhinin hangi belgeler için gerekli olduğu da Lahey Konvansiyonu’nda düzenlenmiş olup bu belgeler; idari belgeler, noter senetleri, devletin yargı organları, görevli memurlar, mahkemeye bağlı makamlarca verilen belgeler, kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgelerdeki imzaların tasdikine ilişkin resmi beyanlardır.

Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler ve ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler için Apostil Şerhi aranmaz.

TÜRKİYE’DE APOSTİL ŞERHİ ALINABİLECEK MAKAMLAR

  • İdari belgeler için: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
  • Adli Belgele için: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.
Paylaş

Yorum Yap

Mesaj Gönder
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?