Skip links

Çalışma Alanları

Şimdi İletişime Geç:

0(212) 830 17 01

İletişim
Formu

  CEZA HUKUKU

  Büromuz soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasının tamamlanmasına kadar geçen süreçte şüpheli ve sanıklar için müdafilik; müştekiler için ise vekillik hizmeti sunmakta olup, anılan tüm bu süreç büyük bir titizlik ve hassasiyet ile yürütülmektedir.

  AİLE VE MİRAS HUKUKU

  Büromuz; veraset ilamlarının alınması, vasiyet düzenlenmesi, evlilik öncesi ve sonrası mal rejimlerinin düzenlenmesi, Türk vatandaşları ve yabancılar arası soy bağı ilişkileri, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi, evlat edinme gibi Aile ve Miras Hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflar için de hukuki destek sunmaktadır. Bunların yanında yine yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bulunan kararların ülkemizde tanıma ve tenfiz süreçlerinin de yönetimini yapmaktadır.

  VATANDAŞLIK HUKUKU

  Büromuz Türk vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılması alanında oldukça tecrübeli olup aynı zamanda çalışma izni, turistik vize gibi konularda da hizmet vermektedir.

  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

  Küresel piyasanın hızla büyümesi ve ülkemizin de buna dâhil olması ile ortaya çıkan fikri ve sınai ürünlerin korunması ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda büromuz; tasarım, eser, marka, patent ve haksız rekabet gibi fikri mülkiyet hakkından doğan ihtilaflara ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

  İŞ HUKUKU

  Büromuz İş Hukuku alanında uzman avukatları ile hem işçi hem de işveren vekilliği yapmaktadır. Bu bağlamda iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, imza edilmesi, sona erdirilmesi ve toplu iş sözleşmeleri süreçlerinde taraflara destek vermekte; üst düzey yöneticilere yönelik anlaşmalı fesih usulü yönetimini yapmaktadır.

  TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

  Büromuz; tüketici ile satıcı arasında alım – satım sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların çözümü, ayıplı mal satımı sonrası ortaya çıkan hukuki sürecin takibi, tüketici hakem heyetlerine başvuruların takibi ile tüketici mahkemelerinde ele alınması gereken hukuki uyuşmazlıkların takibi konusunda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

  BİLİŞİM HUKUKU

  Küreselleşen dünyada her geçen gün yeni sektörler doğmakta, hukuk sistemi de buna uygun olarak güncellenmektedir. Büromuz, son yıllarda oldukça gelişen E-Ticaret sektörü bağlamında müvekkillerine hukuki destek sunarken, bunun yanında; internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, bilişim yollu yapılan dolandırıcılık ve sahtecilik suçları, internet ortamı üzerinden gerçekleşen hakaret ve kişilik haklarının ihlali suçları gibi birçok farklı hususta da dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  TÜKETİCİ HUKUKU

  Büromuz; tüketici ile satıcı arasında alım – satım sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların çözümü, ayıplı mal satımı sonrası ortaya çıkan hukuki sürecin takibi, tüketici hakem heyetlerine başvuruların takibi ile tüketici mahkemelerinde ele alınması gereken hukuki uyuşmazlıkların takibi konusunda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

  Büromuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna uygun olarak çıkartılan yönetmelik ve yüksek mahkeme kararları gereği Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi, bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması, yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin ve eğitimlerin verilmesi, gerekli sunum ve seminerlerin yapılması, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi hususlarında hukuki hizmet vermektedir.

  İDARE VE VERGİ HUKUKU

  Büromuz, idarenin eylemlerinden kaynaklanan ihtilaflarda ilgili kurumlara kanunda belirtilen süreler içinde başvuruların yapılması, yine idare tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlerinin iptali ve gerektiğinde tam yargı davaları sürecini yöneterek, bireye idare karşısında hukuki destek sunmaktadır.

  SPOR HUKUKU

  Birçok gelişmiş ülkede başlı başına bir hukuk dalı olan Spor Hukuku, ülkemizde de değişen ihtiyaçlar ve gelişen sistem sebebi ile sıkça danışmanlığa ihtiyaç duyulan bir husus haline gelmiştir. Ofisimizde sporcuların kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili başta olmak üzere; sporculara verilen hak mahrumiyet cezalarının iptali, sponsorluk veya menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması, spor hukukundan kaynaklı cezaların iptali gibi spor alanından kaynaklı birçok uyuşmazlık için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  Mesaj Gönder
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?