+90.212.830.17.01

Yasal tavsiye için bize ulaşın

08:30 - 17:30

Çalışma saatleri: Pzt - Cum

FUTBOLCULARA KESİLEN PARA CEZALARININ İPTALİ

FUTBOLCULARA KESİLEN PARA CEZALARININ İPTALİ

Öncelikle belirtmek gerekir ki futbolculara verilecek olan para cezaları dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edemez.

BİR FUTBOLCUYA PARA CEZASI VERİLEBİMESİ İÇİN KULÜBÜN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ŞARTLAR:

Genellikle ceza koşulları kulüplerin tüzüklerinde yer alabildiği gibi sporcuyla yapılmış olan sözleşmenin içeriğinde de yer alabilir.

Ceza koşulu sözleşmede yer alıyorsa sporcunun bilgi dahilinde olması açısından önem arz eden bir durum yoktur sözleşme aşamasında zaten bildirilmiştir fakat ceza koşulu bir sporcunun sözleşmesinde değil de kulübün tüzüğünde yazıyorsa burada şu durumların gerçekleşmiş olması gerekmektedir;

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı’nın 24.maddesinin c ve d bendinde düzenleme alanı bulmuştur:

’’c) Kulüpler sezonun başlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF’ye göndermek zorundadırlar. Kulüpler TFF’ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek,

  1. d) Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde noter aracılığı ile futbolcuya ve TFF’ye bildirmek’’
  • Kulübün sezonun başlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF’ye göndermeleri

 

  • Kulüpler TFF’ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmeleri

 

Anlaşılacağı üzere futbolcuya verilecek olan para cezalarının uygulanabilmesi için kulübün iç yönetmelik ve disiplin talimatlarını futbolcuya imza karşılığı teslim etmesi veya noter aracılığıyla tebliğ etmeleri gerekmektedir.

  • Para cezası kararlarının en geç 15 gün içinde noter aracılığı ile tebliği ve TFF’ye bildirilmesi

Kulüpler ve kulüplerin yönetim kurulları kararıyla verilen para cezalarına ilişkin olarak bu ceza kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde noter aracılığı ile futbolcuya ve TFF’ye bildirilmesi gerekmektedir yoksa verilen cezanın bir hüküm doğurması beklenemez.

 

 

 

  • Kesilen para cezasının iç yönetmelikte veya disiplin talimatında belirtilmiş olması gerekir.

Futbolcuya verilecek olan cezanın ilgili yönetmelik veyahut disiplin talimatında yazılı olması gerekmektedir ilgili alanların kapsamında yer almayan bir cezadan dolayı futbolcuya para cezası verilemez.

TFF bünyesindeki kurul kararları ve Uluslararası kurul kararlarına baktığımızda yazılı olmayan bir disiplin yaptırımının uygulanamayacağı açık ve nettir.

Ancak uygulamada görüldüğü üzere sportif başarısızlık sebebiyle futbolculara para cezaları kesilmektedir bu cezaların yukarıda saydığımız kurullarca başvuru neticesinde iptalleri sağlanmakla beraber kulüpler tarafından verilen sportif başarısızlığa dayanan para cezaları kararları yerinde olmadığı açıktır.

FUTBOLCULARA KESİLEN PARA CEZASININ İPTALİ

Öncelikle futbolculara kesilmiş olan para cezalarının futbolcuya süresinde tebliğ edilmiş olması zorunludur.

Futbolculara kesilen para cezasının iptalinde izlenecek yol sözleşmede hangi organın yetkili kılındığına göre değişebilmektedir.

1-)Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisi kabul edilmiş ise verilmiş olan para cezasının iptali için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde para cezasının iptali talebiyle dava açılması gerekmektedir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan futbolcu lehine yönelik bir karar çıkmadığı takdirde ise kurulun vermiş olduğu karara karşı tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Futbol Tahkim Kuruluna itirazda bulunulabilecektir.

2-)Sözleşmede uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisinin kabul edilmediği durumlarda ise genel mahkemelerde futbolcuya verilen cezanın hukuka aykırı olduğu düşüncesi sebebiyle para cezasının iptali talebiyle dava açılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Mesajlar

Makale

TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI Ç101: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye 3 (üç) ay giriş yasağı tahdit kodudur. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni

Daha fazla oku
Makale

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Tapu iptal ve tescil davası, tapu kütüğünün hukuka aykırı ve yolsuz tescil şeklinde düzenlendiği durumlarda hukuka aykırı veyahut yolsuz işlemin

Daha fazla oku