+90.212.830.17.01

Yasal tavsiye için bize ulaşın

08:30 - 17:30

Çalışma saatleri: Pzt - Cum

İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEREK İŞ AKDİNİ FESHEDEBİLECEĞİ HALLER

İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEREK İŞ AKDİNİ FESHEDEBİLECEĞİ HALLER

 

 • Ücretin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya yasal süre içinde ödenmemesi,
 • Asgari ücret altında bir ücret ödenmesi,
 • Fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma ücretinin ödenmemesi, eksik ödenmesi,
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücretlerinin ödenmemesi, eksik ödenmesi,
 • Fazla çalışma üst sınırının (yıllık 270 saat) üstünde çalıştırılma,
 • Fazla ve tatil günü çalışmalarında çalışanın onayını almama,
 • Hafta tatilinin hiç kullandırılmaması ya da eksik kullandırılması,
 • Ara dinlenme sürelerinin hiç kullandırılmaması ya da eksik kullandırılması,
 • Yıllık ücretli izin sürelerinin takip eden hizmet yılı içinde kullandırılmaması,
 • Mazeret izinlerinin (doğum, ölüm, evlenme vs.) kullandırılmaması,
 • Oda ya da anaokulu bulundurması gereken işletmelerde bu ihtiyaçların sağlanmaması,
 • Gebe veya çocuk emziren kadın çalışanların günde 7.5 saatten fazla çalıştırılması,
 • Gebe veya çocuk emziren kadın çalışanların gece mesaisinde çalıştırılması,
 • Doğum yapan ya da evlat edinen kadın çalışanlara analık izinlerinin kullandırılmaması,
 • Sanayi işlerinde 18 yaş altı çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması,
 • Çalışma koşullarında işveren tarafından tek taraflı ve esaslı değişiklik yapılması,
 • İşyeri uygulamalarında ’’eşitlik’’ ilkesine aykırı davranılması,
 • İşin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple işçinin sağlığının tehdit altında olması,
 • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren vekilinin yahut başka bir işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması,
 • İş sözleşmesinin yapıldığı sırada, işverenin işin esaslı noktalarından biri hakkında işçiyi yanıltması,
 • İşveren ya da yöneticisinin, işçinin şahsı ya da ailesine ilişkin şeref ve haysiyetine yönelik sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması,
 • İşverenin çalışana mobbing (psikolojik taciz) uygulaması,
 • İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişki yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

 

Yukarıda belirtilen sebeplerden en az birinin varlığı halinde işçinin istifa etmesi durumunda, işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanmış sayılacak ve kıdem tazminatı talep edebilecektir.

İlgili Mesajlar

Makale

TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI Ç101: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye 3 (üç) ay giriş yasağı tahdit kodudur. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni

Daha fazla oku
Makale

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Tapu iptal ve tescil davası, tapu kütüğünün hukuka aykırı ve yolsuz tescil şeklinde düzenlendiği durumlarda hukuka aykırı veyahut yolsuz işlemin

Daha fazla oku
Makale

SPOR HUKUKUNDA TAHKİM

SPOR HUKUKUNDA TAHKİM Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlığın veya oluşabilecek muhtemel uyuşmazlıkların kamu mahkemelerinde çözümlenmesi yerine, tarafların aralarında kararlaştırarak atayacakları hakem veya mahkeme kanalıyla atanacak hakem

Daha fazla oku