+90.212.830.17.01

Yasal tavsiye için bize ulaşın

08:30 - 17:30

Çalışma saatleri: Pzt - Cum

KİRA UYARLAMA DAVASI

KİRA UYARLAMA DAVASI

Kira Uyarlama Davasını Kimler Açabilir ?

Kira uyarlama davasını oluşan şartlara göre kiraya veren veyahut kiracı açabilmektedir.

 

Kira Uyarlama Davasının Şartları :

Kira uyarlama davasının konusunu genel itibariyle aşırı ifa güçlüğü oluşturmaktadır.

Sözleşme taraflarının kusuru olmaksızın ortaya çıkan ekonomik kriz, deprem, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları gibi durumlar neticesinde öngörülemeyen ve öngörülmesi beklenemeyen sebeplerle ortaya çıkan durumlarda meydana gelen ve taraflardan birinin edimini yerine getirmede meydana gelen aşırı ifa güçlüğünden dolayı sözleşme taraflarına kira uyarlama davası açabilme hakkı tanınmıştır.

 

Dava şartlarını açık ve kesin bir biçimde sayacak olursak;

 

1-) Aşırı ifa güçlüğü öngörülmeyen veya öngörülemeyen bir sebepten kaynaklanmış olmalıdır.

Burada önemli olan noktalardan biri sözleşmenin kurulduğu an da taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi beklenemeyen durumlar olmamalıdır bu durumlar sözleşme akdedildikten sonra ortaya çıkmış olmalıdır.

 

2-) Olağanüstü hal sebebiyle borçludan edimin ifasını istemenin dürüstlük kuralına aykırı düşecek boyutta olması.

 

3-) Olağanüstü hal borçludan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ortaya çıkmış olmalıdır.

Olağanüstü durumun meydana gelmesinde borçlunun kusurunun olmaması gerekmektedir.

 

4-)Borçlu borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olması.

Borçlu borcunu ifa etmiş veyahut ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutmamışsa uyarlama davası açamayacaktır.

 

Bu şartların mevcudiyeti durumunda taraflar hakimden kira sözleşmesinin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığında ise dönme hakkına sahiptirler.

Uyarlama davasında hakim uyarlamanın şeklini ve yöntemini belirlerken tarafların çıkarlarına ve hakkaniyete uygun düştüğü şekliyle belirlemekte serbest yetkiye sahiptir.

Hakim sözleşmenin konusuna ve amacına uygun düştüğü ölçüde diğer unsurlar hakkında da düzenleme ve uyarlama yapabilme yetkisine haizdir.

 

İlgili kanun maddesi uyarınca ise;

Türk Borçlar Kanunu’nun 138.maddesinin ‘’Aşırı İfa Güçlüğü’’ başlığı altında inceleme alanı bulan kira uyarlama davasına ilgili kanun maddesine de değinecek olursak;

Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.

 

 

Kira Uyarlama Davası Hangi Zaman Dilimi İçin Etki Doğurur ?

Kira uyarlama davası geleceğe yönelik sonuç doğurmaktadır.

Kira uyarlama davası açıldığı tarihten önceki dönem için bir etki ve sonuç doğurmamaktadır.

 

Kira Uyarlama Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme:

Kira Sözleşmesinin Uyarlanması Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme, kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi veya davalının yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir

 

 

 

İlgili Mesajlar

Makale

TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI Ç101: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye 3 (üç) ay giriş yasağı tahdit kodudur. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni

Daha fazla oku
Makale

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Tapu iptal ve tescil davası, tapu kütüğünün hukuka aykırı ve yolsuz tescil şeklinde düzenlendiği durumlarda hukuka aykırı veyahut yolsuz işlemin

Daha fazla oku