+90.212.830.17.01

Yasal tavsiye için bize ulaşın

08:30 - 17:30

Çalışma saatleri: Pzt - Cum

PROFESYONEL FUTBOLCU ALACAKLARININ TAHSİLİ

PROFESYONEL FUTBOLCU ALACAKLARININ TAHSİLİ

Son dönemlerde döviz kurunun beraberinde getirmiş olduğu zorluklar spor kulüplerini de etkilemiş bulunmakta olup birçok sporcunun hak ve alacaklarını zamanında tahsil edememesine sebep olmaktadır.

Bu yazımızda sporcuların bu hak ve alacaklarını elde edebilmek adına yazımızda gerekli hukuki yolların neler olduğundan bahsedeceğiz.

Ancak unutulmamalıdır ki futbolcular 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değillerdir.

Kimler Profesyonel Futbolcu Olarak Kabul Edilir?

TFF’nin Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca ‘’ Bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan futbolcudur. ‘’ şeklinde tanımlamıştır.

  • Futbolcunun bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olması

Profesyonel futbolcunun, profesyonel bir spor kulübü ile spor faaliyetlerini bu kulüp için yapmayı üstlendiği ve bu üstlendiği edimler dolayısıyla spor kulübünün ücret ödeme yükümlülüğü altına girdiği sözleşmedir.

Sözleşmenin asli unsurları ise bağlılık, iş görme, süreklilik ve ücret ödeme yükümlülükleridir.

Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi spor kulübünün ilgili federasyon (TFF) tarafından profesyonel futbol liglerinde mücadele edebilmesi için lisans verilmiş bir kulüp olması gerekmektedir.

TFF tarafından matbu olarak yayınlanmış olan sözleşmenin geçerlilik kazanabilmesi için taraflarca doldurulup imza edilmesi gerekmekte olup ayrıca TFF tarafından tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

  • Kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılması

Bir futbolcu, futbol adına yapmış olduğu tüm harcamalardan daha çok miktarda gelir sağlamaktaysa bu durum futbolcunun profesyonel olma şartını sağlamaktadır.

Futbolcu Alacakları Ne Zaman Muaccel Hale Gelir?

Sözleşmeden doğan borçlardan olduğu gibi futbolcu sözleşmelerinden doğan borçlarda da alacağın istenebilmesi için ödeme gününün gelmesi yani muaccel olması gerekmektedir.

TBK m.117’e göre sözleşmede tarihinin belirlenmiş olması gerekmekte ya da alacaklı tarafından borçluya durumun ihtar edilmiş olması gerekmektedir.

Ancak futbolcular bakımından alacak kalemlerine baktığımızda birçok alacak kalemiyle karşılaşıyoruz bunlar; aylık ücret, garanti ücret, imza ücreti, maç başı ücretleri, başarı primleri gibi alacak kalemleri mevcuttur. Bunlardan aylık ücret, garanti ücret, imza ücreti gibi alacak kalemleri sözleşmenin yapılması aşamasında genellikle belirliyken maç başı ücretlerinin ve primlerin muaccel olma hali tarih açısından bir belirsizlik içermektedir.

Bu sebeple maç başı ücretleri ve primler açısından muaccel hale geldikleri tarihten sonra ihtarname çekilerek, muaccel hale gelen ödemenin yapılması ve ardından tahsil sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

 

Futbolcu Alacakları İçin Nerede Dava Açmak Gerekir?

2018 yılı öncesinde futbolcu alacaklarının çözümü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda çözümlenirken ve bu kurul münhasır yetkiye sahipken Anayasa Mahkemesi’nin 18.01.2018 tarihli E.2017/136, K.2018/7 sayılı kararı sebebiyle ve TFF’nin hazırlamış olduğu yeni talimatlarla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisi münhasır yetki olmaktan çıkarılmıştır.

Artık sözleşmeden kaynaklı bu uyuşmazlığın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nca incelenebilmesi için tarafların yapmış olduğu sözleşmede buna ilişkim hüküm bulunmalı, taraflar sözleşme dışında da bu konu hakkında aralarında yazılı bir anlaşmaya varmış olmalı veyahut Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisi münhasır yetki olmaktan çıkarılmıştır bu sebeple tarafların davalarını genel mahkemelerde de açabilme ve yürütebilme hakkı doğmuştur.

Buradan yola çıkarak futbolcunun alacağını tahsil etmek istediği kulüp bir şirket statüsündeyse Asliye Ticaret Mahkemesinde futbolcunun alacağını tahsil etmek istediği kulüp dernek statüsündeyse Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmalıdır.

Ancak unutulmamalıdır ki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun incelemesi ve kararı, mahkeme incelemesi ve kararına göre daha kısa sürecektir.

İlgili Mesajlar

Makale

TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI Ç101: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye 3 (üç) ay giriş yasağı tahdit kodudur. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni

Daha fazla oku
Makale

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Tapu iptal ve tescil davası, tapu kütüğünün hukuka aykırı ve yolsuz tescil şeklinde düzenlendiği durumlarda hukuka aykırı veyahut yolsuz işlemin

Daha fazla oku